obróbka plastyczna

W zakresie posiadanego parku maszynowego oferujemy usługi produkcyjne obejmujące możliwości technologiczne takie jak:

  • wykrawanie na prasach
  • cięcie na gilotynach
  • wycinanie laserowe
  • wycinanie plazmą
  • gięcie na prasach krawędziowych
  • tłoczenie.